Montaj Bilgiler

İndirme, Saklama, Taşıma ve Montaj Yöntemleri

Depolanması ve İstif Şekli

Poliüretanlı panel, ve tek kat trapez kaplama montajında en yüksek verimliliği elde etmek için malzemenin nakliyesi, şantiyeye indirilmesi, istiflenmesi ve korunmasına özen gösterilmeli, montaj aşamasında bazı kurallara uyulmalıdır.

MALZEMENİN NAKLİYESİ, İNDİRİLMESİ, DEPOLAMA VE İSTİF ŞEKLİ

 1. 1. Panellerin araca yüklenmesinde, indirilmesinde ve çatıya alınmasında mümkünse vinç kullanılmalıdır. Forkliftle taşıma yapılması durumunda balyanın forkliftten taşan uçlarının 2-2,5 m‘yi geçmemesine özen gösterilmelidir.
 2. 2. Panel balyalarının yüksekliği çatı panellerinde maksimum 900 mm, cephe panellerinde maksimum 500 mm olmalıdır. Üst üste 3 balyadan fazla yükleme yapılmamalıdır. Balyaların araca yüklenmesi sırasında araç tabanına ve balyalar arasına yerleştirilen köpük ve benzeri malzemeler 1 m sıklıkta olmalıdır.
 3. 3. Nakliye aracının uzunluğu, yüklenecek panel uzunluklarıyla aynı olmalıdır. Özellikle taşyünü panellerde panel boylarından kısa araçlarla taşıma kesinlikle yapılmamalıdır.
 4. 4. Özellikle taşyünü panellerde panel balyalarının her iki tarafı, yani taşyününün gözüktüğü kısımlar nakliye sırasında ıslanmaması için naylon malzeme ile sarılmalıdır.
 5. 5. Nakliye aracının yan kapakları ile balya arasına ve iki balya arasına, panellerin sarsıntılardan zarar görmemesi için yaklaşık 2 m aralıklarla köpük veya benzeri malzemeler konulmalıdır.
 6. 6. Levhaları kaldırırken ip kullanılmalı, zincir ya da inşaat teli kesinlikle kullanılmamalıdır, ipin levhalara zarar vermemesi için kenarları iyi korumalı ve ezilmeyi önlemek için gerekirse paketin altına ve üstüne ahşap takoz Konulmalıdır.
 7. 7. Panelleri, mümkünse kapalı yerde depolamak gerekir. Kapalı bir alanda stok yapılamayacaksa su geçirmez bir örtü ile kapatılmalı, ancak örtü ile levhalar arasında hava sirkülasyonu için boş alan bırakılmasına dikkat 0 edilmelidir. Stoklar, sehim yapmayacak aralıklarla takozlar üzerinde ve eğimli bir yerde durmalıdır. Böylece, yağmur suyunun üzerinde birikmesine engel olunacaktır.
 8. 8. Üzerinde koruyucu film olan levhalar uzun süre güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Uzun süre güneş ışığına maruz kalma durumunda koruyucu polietilen film panele daha çok yapışır ve montaj sonrası sökülme işlemi zorlaşır.
 9. 9. Panellerin elle taşınması durumunda çizilme ve deformasyona engel olmak için, levhaları bir yığın üzerinden çekerek almamak; yan çevirerek kaldırmak gerekir. Paneller iki ucundan veya 6-7 m‘den uzunsa iki ucundan Eke ortasından dengeli bir şekildetutularak kaldırılmalıdır. Çatı panelleri üzerinde boyuna bindirme yapmak amacıyla bini payı bırakılmışsa, panel kesinlikle bu bölümden tutularak kaldırılmamalıdır.
 10. 10. Levhalar taşınırken alttaki levhaların üzerine basılmamak, üzerinde yürünmemelidir. Paneller üzerine çıkmak gerektiğinde tabanı lastik ve düz bir ayakkabı giyilmelidir.
 11. 11. Çatı üzerine alınan paneller yerleştirilirken, balyaların en az yatay taşıma gerektirecek şekilde ayarlanması İşçilik sürati açısından yararlı olacaktır. Balyalar taşıyıcı sisteme dengeli bir şekilde yük vermeli ve emniyet açısından aşıklara bağlanmalıdır. Bağlama işleminde kesinlikle inşaat teli kullanılmamalıdır. 
Not: Oluşabilecek problemlerle ilgili olarak şirketimiz teknik departmanı ile irtibata geçilmesi uygundur.

Montaj Aşamaları

1. Panel montajına başlamadan önce dere imalatı ve izolasyonu tamamlanmış
olmalıdır.
2. Aşıkların aynı düzlemde olmasına ve sehim problemi olmamasına dikkat edilmelidir.
3. Montaj, hakim rüzgarın ters yönünde yapılmalıdır. Bu durumda bini yerinin uzun vadede zarar görmesi önlenecektir.
4. Çatı paneli döşenmeye başlamadan önce dereye ip çekilerek saçak mesafesi en az 5 cm olacak şekilde derenin 0 eğriliklerine göre ayar yapılmalıdır.
5. Alt yapının cinsine göre montaj malzemesi tespit edilmelidir. Prefabrik aşıklarda; çakma trifon, beton trifon vida veya kanca. Çelik  aşıklarda; kanca veya ahşap trifon vida Ahşap aşıklarda; ahşap çakma trifon veya ahşap trifon vida uygun montaj malzemesidir.
6. Montaj, alt mahya aksesuarının mahya aşıklarına bağlanması ile başlar. Panelin altında kalacak diğer aksesuarlar da (saçak ucu, vb.) monte edilmelidir.
7. Kullanılacak montaj malzemesine göre panele delikler açılır, açılan delik silikonla doldurulduktan sonra montaj 0 malzemesi  sabitlenir.  Sabitleme yapılırken vidanın gerektiği kadar sıkıştırılmasına dikkat edilmelidir. Fazlasıkıştırılması durumunda hadve  çukurlaşır ve su birikintisi oluşur. Az sıkıştırılması durumunda ise semer ilehadve arasında boşluk kalacaktır. 
8. Vidalama her bini hadvesinden yapılır, ara aşıklarda ise şaşırtmalı olarak vidalama yapılır. Mahya ve saçakta Vidalamanın tüm hadvelerden yapılması saçakta Vidalamanın tüm hadvelerden yapılması tavsiye edilir. Alüminyum panel bini  yerlerinde montaj  malzemesi arasında kalan kısımlara, hadvenin yanından ve tepeye yakın bir yerden 50-75 cm ara ile pop perçin atılmalıdır.
9. Panel hadvelerinin mahyada karşılıklı gelmesine dikkat edilmelidir. 
10.. Mahyada her iki yöne monte edilen panellerin arasının en fazla 5 cm olması ve aradaki boşluğa camyünü, taşyünü, D vb. 
izolasyon malzemesi konulması gerekir.
11. Üst metal kaplama çatıda en az 15 cm, %10’dan düşük eğimli çatılarda 20 cm bindirilmelidir.
12. Cephe panellerinde 12 m’den uzun kaplamalarda ek yapılması beklenir ve  panelin ek yeri mutlaka cephe kuşağı D üzerine denk gelmelidir. Alt panelin üzerine genleşme sırasında metale zarar vermemesi için lastik conta tonulmalıdır.Panellerin ek yerinde damlalık ve kuşak aksesuarı kullanılmalıdır.
13.. Montaj sonunda paneller üzerindeki koruyucu film sökülmelidir.
14. Montaj sonrası son kontroller yapılmalıdır. Gerekli silikon tamirleri yapılmalı, aksesuarlardaki montaj elemanlarının 0 sıklığı ve sabitliği kontrol edilmelidir. Artan sarf malzemeleri çatı üzerinden temizlenmelidir.